Osobnostný rast učiteľa

Sme presvedčení, že bez vnútornej motivácie a radosti z práce je i všetko učenie sa odborných vedomostí a pedagogických techník iba málo účinné a preto sme vybrali jednotlivé témy, ktoré podľa nášho názoru môžu pomôcť k osobnostnému rastu učiteľa.

  • Manažment stresu
  • Riešenie konfliktov
  • Manažment času
  • Zvládnutie syndrómu vyhorenia
  • Asertivita
  • Sebamotivácia a evaluácia
  • Prezentačné zručnosti