Motivačné kurzy

Témy motivačných kurzov vychádzajú z našej skúsenosti, ktorú sme získali na našich stretnutiach s manažmentom škôl a samotnými učiteľmi.

Základné okruhy a témy:

Budovanie tímu

 • nastavenie pravidiel fungovania tímu
 • pocit súnaležitost v kolektíve detí a študentov
 • tvorba prostredia spolupráce a vzájomnej dôvery

Komunikácia

 • aktívne počúvanie
 • kladenie otázok
 • pravidlá komunikácie
 • rozvoj osobného kontaktu
 • moderovanie diskusie
 • argumentácia
 • panelová diskusia

Možnosti a nástroje vzdelávania, didaktika, metódy a techniky učenia

 • techniky aktívneho učenia
 • vrstevnícke učenie
 • prípadové štúdie
 • kognitívne mapovanie
 • brainstorming
 • študijný denník
 • učenie sa hodnotám a postojom
 • pôsobenie príkladom
 • úloha vzoru
 • význam pochvaly
 • umožnenie voľby
 • hľadanie pozitív
 • odovzdávanie zodpovednosti
 • motivácia
 • asertivita
 • udeľovanie príkazov