Referencie

 

Školstvo
Ekonomická univerzita
Fakulta manažmentu UK
Gymnázium Juraja Hronca, Bratislava
Stredná pedagogická a sociálna akadémia
Základná škola, Cerová
Základná škola, Chynorany
Základná škola Angyalova, Kremnica
Základná škola Hviezdoslavova, Nová Dubnica
Základná škola Boženy Němcovej, Nové Zámky
Základná škola sv. Gorazda, Žilina

 

Ministerstvá a štátna správa
Ministerstvo školstva
Ministerstvo životného prostredia
Sario

 

Nadácie a občianske združenia a medzinárodné organizácie
Anima
Baťa Junior Achievmnent
British Council
Centrum Návrat
Inex
Kvapôčky
Nadácia Intenda
Detské krízové centrum Náruč
Open Society Fund
ORBIS INSTITUTE
Peace Corps
Prázdninová škola Lipnice
Rada mládeže Slovenska
SAIA
Slovenský Skauting
Úsmev ako dar
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Samospráva
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Mesto Bratislava