Pre základné a stredné školy

V súčasnosti sa kladie pri výučbe dôraz hlavne na znalosti a schopnosť ich interpretovať. Zabúda sa pritom ale na zručnosti, ktoré môžu žiakovi rovnocenne pomôcť v jeho ceste profesijným alebo osobným životom. Sociálne zručnosti sú tým, čo sa na obyčajnom školskom výlete nenaučia. No na triednych teambuildingoch je možné nájsť práve to, čo študent potrebuje pre svoju existenciu v triednom kolektíve alebo v inej skupine. Pridanou hodnotou triedneho teambuildingu je posilnenie vzťahu žiak ? učiteľ. Vzťah sa mení z formálneho na neformálny v situáciách, kedy sa aktivít zúčastňuje aj pedagóg. Na teambildingoch je možné nastaviť pravidlá komunikácie, správania sa, či riešenia triednych situácií nenásilnou formou.